آموزش تکنالوژی تکنالوژی

نکسا چگونه باعث سرعت، مصوونیت و کاهش قیمت انترنت افغانستان می شود؟

پروژه نکسا یکی از پروژه های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی است که در سال ۱۳۹۷ راه‌ اندازی شد و فازهای توسعه آن جریان دارد. این زیربنا از زمان راه‌اندازی الی اکنون با  بیش ار ۲۴ شرکت ارایه کننده خدمات انترنتی و تمامی شرکت های مخابراتی وصل گردیده و خدمات خویش را ارایه می دارد.                               

مرکز تبادله انترنت افغانستان (NIXA) زیربنای فزیکی ‏است که به وسیله آن ترافیک انترنت و اطلاعات توسط شرکتهای خدمات انترنتی ‏‎(Internet Services Providers)‎‏ داخلی  تبادله می گردد. 

‏‎مرکز تبادله انترنت افغانستان(NIXA) به منظور فعالیتهای زیر ایجاد شده است:

  1. حفظ محرمیت اطلاعات.
  2. کاهش در مصرف بندویت.
  3. بلند بردن سرعت و کیفیت انترنت.
  4. ایجاد گیتوی برای ترافیک داخلی انترنت افغانستان.

یکی از اهداف پروژه نکسا ایجاد یک گیتوی(Gateway) داخلی برای ترافیک داخلی انترنت افغانستان می باشد که برای امنیت و محرمیت معلومات بسیار موثر می باشد و همچنین برای سرعت بخشیدن به ترافیک داخلی کشور نقش عمده را بازی می کند زیرا دیگر ترافیک انترنت، مسیر طولانی قبلی را طی نخواهد کرد.

قبل از ایجاد مرکز نقطه تبادله انترنت، شرکت های ارائه کننده خدمات انترنت، انترنت را از کشورهای مختلف خریداری  نموده وگیتوی داخلی در افغانستان ایجاد نگردیده بود به همین لحاظ از گیتوی های کشورهای ارایه کننده خدمات انترنتی Routing صورت میگرفت و تمام ترافیک در گیتوی خارج از کشور تبادله میگردید که و این کار ضمن عدم اطمینان از مصوونیت و محرمیت دیتا، سبب می شد تا انترنت با سرعت کمتر و قیمت بلندتر ارائه گردد. در عین حال از دست رفتن اطلاعات (lose of package‌)‌ به دلیل طی نمودن مسیر طولانی امکان پذیر بود.

از جانب دیگر شرکت های بزرگ خدمات انترنتی برای تبادله ترافیک داخلی کشور (Per MB) به کشورهای ارائه کننده انترنت پول گزافی پرداخت می نمایند، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با ایجاد مرکز تبادله انترنت (NIXA) قادر به تبادله ترافیک داخلی انترنت، مصئونتر و با سرعت بهتر برای شرکت های ISPs و مخابراتی می باشد.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بخش های ذیل را تحت پوشش قرارداده است: 

  1. دسترسی به Data  که در داخل افغانستان ذخیره  شده است.
  2.   محلی سازی فیسبوک، گوگل و DNS Root Serve که در یک ثانیه بیش از  6 Gig ترافیک را تبادله می نماید. وصل سازی سرورهای ذکر شده با مرکزتبادله انترنت باعث میگردد تا۸۰  فیصد ترافیک اطلاعات در  داخل کشور تبادله گردد و مصونیت اطلاعات کاربران انترنت را افرایش دهد. 

بنابراین گفته می توانیم که نکسا یکی از زیربناهای بسیار مهم و کلیدی برای تبادله اطلاعات کاربران شرکت های مخابراتی و شرکت های ارائه کننده خدمات انترنتی می باشد که از یک طرف باعث افزایش سرعت، مصوونیت و در عین حال سبب کاهش قیمت در پروسه تبادله انترنت و دیتا می شود.

خبرگزاری شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.
مرا دنبال کنید: