تکنالوژی

آیا هوش مصنوعی مشاغل را از انسان‌ها خواهد ربود؟

بر اساس یک گزارش جدید،‌ تقریباً تمام مشاغل در ایالات متحده یا به گونهٔ کامل یا هم کم از کم به کمک “هوش مصنوعی تولیدی” انجام می‌یابد.

هوش مصنوعی تولیدی (GenAI) قادر است که بر اساس معلومات و آموزشی که به آن داده می‌شود، محتوای با کیفیت بلند را تولید کند.

کوری ستالی، اقتصاددان دست اندرکار تهیه این گزارش می‌گوید: “هوش مصنوعی به درجات مختلف در هر شغلی دخیل است.”

یافته‌های این گزارش حاکی است که یک پنجم مشاغل، مانند تکنالوژی معلوماتی، ریاضیات و طراحی معلومات، با بلندترین خطر متاثر شده از هوش مصنوعی مواجه است، زیرا ۸۰ درصد این مشاغل را هوش مصنوعی تولیدی با دقت بلند انجام داده می‌تواند.

این بدان معنا نیست که این مشاغل متاثر از هوش مصنوعی تدریجاً به روبات‌ها محول خواهند شد.

مایکل چوی، پژوهشگر در انستیتیوت جهانی مک‌کینزی گفت: “به گونهٔ کلی مهم است که درک شود که این تکنالوژی‌ها تمام مشاغل را متاثر نمی‌کند. بعید است که یک روبات روی چوکی یک انسان نشسته و تمام‌ کارها را انجام دهد.”

چوی در زمینهٔ تاثیر تکنالوژی و نوآوری بر تشبثات، اقتصاد و اجتماع تحقیق می‌کند.

پژوهشگران در تحقیق جدید بیش از ۵۵ میلیون شغل را بررسی کرده و پی بردند که هوش مصنوعی تولیدی ۵۰ تا ۸۰ درصد مهارت‌های لازم برای انجام ۴۵.۷ درصد مشاغل اعلام شده را دارد. فقط در ۳۴.۶ درصد مشاغل اعلام شده، هوش مصنوعی تولیدی قادر به انجام کمتر از ۵۰ درصد کار است.

 

هوش مصنوعی تولیدی بیشتر مشاغل بخش تکنالوژی معلوماتی و وظایف مربوط به محاسبات و ریاضیات را متاثر کرده است.
هوش مصنوعی تولیدی بیشتر مشاغل بخش تکنالوژی معلوماتی و وظایف مربوط به محاسبات و ریاضیات را متاثر کرده است.

در این گزارش آمده است که مشاغلی چون پرستاری و مراقبت‌های وترنری که نیازمند به مهارت‌های بشری است، کمتر از هوش مصنوعی متاثر شده اند.

در گذشته، پیشرفت‌های تکنالوژی بیشتر کارهایی را متاثر می‌کرد که با نیروی دست انسان‌ها انجام می‌شد. اما هوش مصنوعی تولیدی بیشتر مشاغلی را متاثر می‌کند که به متکی به هوش و تفکر انسان باشد.

به باور استالی، کم از کم در عصر حاضر، به نظر نمی‌رسد که هوش مصنوعی کار را از دست انسان‌ها برباید. او گفت: “مشاغل بسیار اندکی وجود دارد که هوش مصنوعی آن را به گونهٔ کامل انجام داده می‌تواند.”

پژوهشگران انتظار دارند که هوش مصنوعی به عوض اینکه جاگزین کارمندان شود، برای بهبود و موثریت بیشتر کارها استفاده شود.

ستالی گفت: “این چیزی است که از چندین رهگذر، باورمندیم که ظرفیت و بازده انسانی را برای شمار زیاد کارمندان در بخش‌های مختلف اقتصاد، ارتقا خواهد داد.”

چوی گفت: “شماری از موضوعات است که اتفاق افتاده می‌تواند. یکی اینکه کارهای محوله را به پیمانهٔ بیشتر انجام داده می‌توانیم. تصور کنید که اگر استاد دانشگاه یا معلم باشید و درجه بندی امتحان شاگردان را ماشین انجام دهد. شما می‌توانید وقتی را که باید صرف این کار می‌کردید برای رهنمایی کردن شاگردان و سپری کردن وقت بیشتر با آنان، تقویت کارکرد و کمک به آنان تخصیص دهید.”

به باور چوی،‌کارمندان امریکایی اگر می‌خواهند که در این فضای رقابتی جایگاه خود را حفظ کنند، باید تکنالوژی‌های جدید را به کار ببندند. او گفت: “کارمندانی که این تکنالوژی ها را به بهترین شکل کار بگیرند، رقابتی‌ترین افراد در بازار کار خواهند بود…پس ما باید تا زمانیکه زنده استیم بیاموزیم.”

یک سروی را که چوی انجام داده، به این نتیجه رسیده است که تقریباً ۸۰ درصد کارمندان در ایالات متحده ابزار هوش مصنوعی را در مشاغل شان تجربه کرده اند.

ستالی گفت: “یکی از بهترین نیرومندی ابزار هوش مصنوعی تولیدی این است که به نحوی طراحی شده اند که به کاربستن آن برای هر فرد بسیار آسان است. واقعاً‌ باورمندم که مردم باید این ابزار را کار گرفته و راه‌هایی را برای درهم آمیختن آن با کارهایی که مشتاق به انجام آن اند، دریابند.”

سرانجام، آیا یکی از مزایای متوقعهٔ هوش مصنوعی این بوده می‌تواند که یک کارمند کار کمتری انجام دهد اما موثریت و بازده بیشتر داشته باشد؟

چوی گفت: “به گونهٔ عموم، امریکایی‌ها بسیار زیاد کار می‌کنند. ممکن [به کمک هوش مصنوعی] ساعات طولانی کار کنیم. ممکن چهار روز در هفته کار کنیم و به این ترتیب زمینهٔ کار را برای کارگران بیشتر مهیا کنیم.”

شاهد

خبرگزاری #شاهد با دریافت جواز شماره ۴۶۳ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنار دیگر رسانه های کشور با درک شرایط کنونی افغانستان، مصمم است پرچم #بیطرفی را بر دوش داشته باشد. ما بر این باور هستیم که #آگاهی از شرایط می‌تواند #آزادی را به دنبال داشته باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا